Buduj z nami budowlane rozmaitości

Komu przysługuje w Niemczech bezpłatna pomoc prawnika?

W Niemczech osobom niebogatym pomoc prawna udzielana bywa w ramach programu Doradztwa Prawnego jak też w ramach zasad wsparcia w zakresie sądowych kosztów.


Pomoc prawna w Niemczech udzielana jest pod warunkiem, że prywatne jak też ekonomiczne okoliczności wnioskodawcy nie pozwalają mu na zebranie odpowiednich funduszy.


paragraf
Napisał: www.projektoskop.pl
Na podstawie: www.projektoskop.pl


Pomocy nie udziela się, kiedy jednostka ma możność uzyskać ją w inny sposób. Jako przykład takiego wyłączenia możemy podać posiadanie ubezpieczenia , w ramach którego możesz otrzymać środki finansowe na pomoc prawną. Decyzję w sprawie przyznania wsparcia podejmuje sąd. Na podwalinie faktów zaprezentowanych przez stronę i dostępnej dokumentacji sąd bada, czy prawny punkt widzenia będzie poprawny czy też przynajmniej uzasadniony. Po spełnieniu tychże warunków powód ma prawo do pomocy w ramach Programu Doradztwa Prawnego i w obszarze opłat sądowych. Blankiety podań o wsparcie można uzyskać z miejscowych sądów i od jurystów. Kiedy chodzi o wsparcie w ramach Programu Doradztwa Prawnego, właściwy wniosek składa się w sądzie, w jakiego okręgu jednostka posiada miejsce zameldowania. W wypadku braku miejsca zamieszkania w Niemczech, odpowiedni będzie sąd, w jakiego okręgu zaistniała potrzeba udzielenia wsparcia.
Pomoc w ramach Programu Doradztwa Prawnego zasądza się głównie w sprawach cywilnych. Można ją otrzymać także w sprawach pracowniczych, konstytucyjnych jak też społecznych. Jeśli chodzi o sprawy karne oraz tyczące się przestępstw administracyjnych, to niemiecki adwokat udziela tylko wskazówek prawnych.


W pozostałych sytuacjach można się ubiegać o zastępstwo kompetentnego pełnomocnika, jednakże tylko wówczas, jeśli sprawa nie toczy się przed sądem.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-18 10:00:03
Tagi: program, prezent, prawo, koszt