Buduj z nami budowlane rozmaitości

Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego

Prowadzenie firmy, poza zdolności biznesowych, wymaga wiele wytrwałości. Organizowanie wielu przewidzianych przepisami obowiązków zajmuje niemało czasu. Wystarczy napomknąć o procedurze rejestracji firmy. Wymaga ona długiego biegania od okienka do okienka. Już po założeniu firmy możemy spodziewać się okresowych kontroli przeciwpożarowych, szczególnie jeśli nasza działalność związana jest z wytwórczością półproduktów łatwo zapalnych lub też w naszej firmie przebywają duże ilości osób.

instrukcja przeciwpożarowa
Napisał: Oregon Department of Forestry
Na podstawie: http://www.flickr.com
Możemy się wtedy spodziewać rychłej inspekcji. Kto może dokonać podobnych kontroli? A więc jeżeli chodzi o ppoż warszawa (strona o instrukcje ppoż wrocław), inspekcji takich może dokonywać wyłącznie upoważniony przez komendanta PSP w Warszawie strażak lub inna powołana przez niego osoba. Niezależnie od tego czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie lub (dalej) innym mieście, inspektor musi zawiadomić posiadacza firmy kontrolowanej o przewidywanych działaniach na tydzień przed wykonaniem czynności kontrolnych (w wyjątkowych sytuacjach na trzy dni przed kontrolą).

Kontroler skontroluje szerokość oraz sposób oznakowania korytarzy ewakuacyjnych, sprawdzi czy drzwi ewakuacyjne (lupusfire.pl/oferta/stolarka-przeciwpozarowa-stolarka-techniczna/drzwi-przeciwpozarowe-stalowe-plaszczowe-ei30-ei60-ei120/) są nie są zagrodzone, dokona kontroli gaśnic pod względem formalno-prawnym. Na pewno zostaniemy poproszeni o okazanie pisma. Inspektor skontroluje poprawność tego pisma, jego zgodność ze stanem rzeczywistym (na dokument ten składają się m.in. szkice sytuacyjne). Spisaniem wspomnianej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego trudnią się sprofilowane jednostki. By przygotować ten dokument należy wybranej jednostce dostarczyć stosownych danych, tj. dokumentacja stanu technologicznego budynku, czy też informacje na temat prowadzonej aktywności oraz o potencjalnych rejonach zagrożonych wybuchem.Jeśli są dostępne projekty, rysunki techniczne budynku - również i one. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa między innymi lokalizacje zbiórki w razie konieczności ewakuacji, określa metody postępowania w sytuacjach zagrożenia wybuchem itp.. Zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego regulują dodatkowo zasady konserwacji i terminy przeglądów technicznych urządzeń oraz infrastruktury przeciwpożarowej.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-12-07 15:27:03
Tagi: ppoż, infrastruktura przeciwpożarowa