Buduj z nami budowlane rozmaitości

Gdzie na Śląsku znajdziesz dobrego geodetę - klasyfikatora?

Usługi geodezyjne od zawsze powiązane są z kartografią i klasyfikacją gleb. To w gestii fachowych geodetów, operujących właściwym sprzętem, leży właściwe sklasyfikowanie terenu pod inwestycję. Kompleksowe działania w tym zakresie oferuje m.in. śląski geodeta.

Brzeg czy Oleśnica to typowe ośrodki średnio miasteczkowe, w których odnaleźć można specjalistów zajmujących się pomiarami i analizą gleb na skalę lokalną. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów to wyzwanie geodetów - specjalistów. Rozpoznają oni skład i cechy genetyczne ziemi, a następnie klasyfikują je do jednej z sześciu bonitacyjnych klas. Podstawowym wyróżnikiem tej podziałki jest wydolność produkcyjna ziem. Przy ich kategoryzacji uwzględnia się też inne czynniki jak: możliwości morfologiczne, poziom i jakość próchnicy, położenie względem wód, odczynnik gleby czy przepuszczalność. Geodeci kategoryzują ziemie na sześć głównych poziomów, gdzie I równa się najlepsze grunty orne, idealne pod efektywną uprawę, a VI te nieurodzajne.
pomiar
Napisał: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Na podstawie: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.
Trudności w różnicowaniu pojawiają się przy trzeciej i czwartej klasie – takich gleb w kraju jest zdecydowanie więcej niż tych najlepszych określa to geodezja Brzeg. Specjaliści dokładają więc podkategorie, zarówno w trzeciej jak i czwartej randze gleb. W tych glebach mówimy już o małej degradacji (obniżeniu jakości przez np. działania natury).Jako najlepsze gleby uznawane są czarnoziemy, jak i przyrzeczne mady, jak również lessy. Zapewniają one duży poziom próchnicy, a mady dodatkowe nawodnienie. Na drugim biegunie są ziemie bielicowe, rankery oraz ciężkie mady. Nie nadają się do rozwoju nawet roślin okopowych. Ich wyłącznym przeznaczeniem jest tylko zalesianie i wykorzystywanie jako możliwe pastwiska. Podział gleb odbywa się z inicjatywy władz powiatu – o przyznaniu klasy ziemi właściwe pismo nadaje starosta. Wykonuje to na wniosek pracowników wydziałów, których działalność odnosi się do geodezji i zarządzania nieruchomościami.
Gdzie na Dolnym Śląsku wybierzemy kompleksowe usługi w dziedzinie rozpoznań gleboznawczych? Jeśli interesuje cię fachowy geodeta Brzeg wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. Tamtejszy wydział w urzędzie oraz prywatne firmy posiadają kompetentne kadry, które wykonują dokładną klasyfikację gleb, budynków i lokali z uwzględnieniem map kartograficznych.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-11-15 08:24:09