Buduj z nami budowlane rozmaitości

Wzmacnianie podłoża strategią Jet Grounting

Fundamentowanie na podłożach nienośnych możesz wykonać wzmacniając słabe podłoże strategią Jet Grounting. Jest ona w stanie efektywnie zastąpić mury szczelinowe albo słupy.

Wzmocnienie gruntu tą strategią polega na bełtaniu podłoża z zaczynem równoważącym wciskanym strumieniowo pod dużym ciśnieniem (200-300 bar) Czytaj dalej.


Parkometr
Napisał: thisisbossi
Na podstawie: http://www.flickr.com


nowe osiedle
Napisał: Matt Buck
Na podstawie: http://www.flickr.com


Można w ów sposób wzmacniać wszelakiego typu grunty: organiczne, torfy i namuły, rzadkie piaski o rozlicznej ziarnistości oraz podatne podłoża spoiste. Metoda ta z sukcesem zastępuje mury szczelinowe czy pale. W pierwszym etapie utwardzania, żerdzią średnicy 88,9 mm, boruje się grunt do głębokości założonej w planie. W toku drążenia stosuje się płuczkę wodną lub bentonitową. Ciecz tłoczona pod dużym naciskiem znacznie ułatwia borowanie. Po osiągnięciu żądanej głębi rozpoczyna się strumieniowe wtłaczanie zaczynu poprzez dysze, ulokowane w dolnej części żerdzi. W czasie iniekcji grunt zostaje drobiony i zmieszany z zaczynem. Obrotowa metoda podnoszenia żerdzi przy równoczesnym tłoczeniu zawiesiny gwarantuje wykonanie filara w kształcie walca. Jego wielkość zależy od typu gruntu i technologii iniekcji - wielkości naporu, składu mieszaniny, a również wielkości dysz i czasu iniekcji. W ten sposób powstają filary o średnicy 40-180 cm. Zagęszczanie gruntów sposobem Jet Grouting może być wykorzystane nie tylko przy utwardzaniu wszelkiego rodzaju gruntów ale i przy wzmacnianiu jak też uszczelnianiu wału przeciwpowodziowego spoiwex.pl/.
Proces wciskania iniektu możesz zaprzestać w dowolnym momencie. Pozwala to kształtować słupy dowolnych wysokości. Ażeby wzmocnić grunt pod fundamentem istniejącego obiektu, powinno się, wiercąc pod kątem, zrealizować filary skośne.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-09-07 12:48:51
Tagi: ciśnienie, moc, podłoże, dane